Plazma: innowacyjne ramy do skalowania Ethereum

Czym jest Plazma dla Ethereum?

Joseph Poon twitter

Joseph Poon Twórca błyskawic

vitalik buterin twitter

Współzałożyciel Ethereum

Osocze to platforma umożliwiająca skalowanie mocy obliczeniowej łańcucha bloków Ethereum i dzieło Vitalik Buterin, współzałożyciel Ethereum i Joseph Poon. Przed tym projektem współpracował Joseph Poon Thaddeus Dryja aby opracować Bitcoinowy odpowiednik Lightninga w Plazmie. Obie struktury są sieciami bez zaufania i wielowarstwowymi. Brak zaufania oznacza, że ​​użytkownicy nie muszą znać kontrahentów ani im ufać, aby dokonać transakcji. Poon i Buterin opracowali Plazmę, aby ułatwić zdecentralizowany rynek dla ogółu społeczeństwa, aby kupować nie tylko tokeny i kryptowaluty, ale także realne towary i usługi.

Obecnie Ethereum może przetwarzać około 15 transakcji na sekundę, w porównaniu z 7 transakcjami Bitcoin na sekundę. Możliwości przetwarzania obu platform bledną w porównaniu ze zdolnością Visa do zarządzania 45 000 transakcji na sekundę. Plasma obiecuje umożliwić Ethereum zwiększenie mocy obliczeniowej do tysięcy, a nawet miliardów transakcji na sekundę.

Wykres Ethereum zwiększający wydajność transakcji w plazmie

Wraz ze wzrostem liczby podrzędnych łańcuchów bloków odgałęziających się od głównego łańcucha bloków Ethereum, liczba możliwych transakcji na sekundę będzie rosła wykładniczo.

Jak działa plazma?

Plazma zapewnia bezpieczeństwo i skalowalność, umożliwiając zależnym „potomnym” łańcuchom bloków odgałęzienie się od głównego „macierzystego” łańcucha bloków. Te podrzędne łańcuchy bloków umożliwiają szybsze i tańsze przetwarzanie mikro-transakcji. Dzieci Blockchain mogą współistnieć i funkcjonować niezależnie od nadrzędnego łańcucha blokowego i siebie nawzajem.

Platformy Blockchain używają sieci węzłów do przechowywania stanu sald kont, umów i magazynu. Górnicy odsyłają do tych zdecentralizowanych węzłów, aby sprawdzić, czy rekordy łańcucha bloków są zgodne i nie zawierają błędów ani oszustw. Ten proces jest dokładny i dość bezpieczny.

Diagram białej księgi osoczaPoon, J.., & Buterin, V. (11 sierpnia 2017). Plazma [PDF].

Wąskie gardło górnicze Ethereum

Przy ograniczonej mocy obliczeniowej duże transakcje mogą wykorzystywać większość potencjału głównego łańcucha blokowego Ethereum do przechowywania danych, zasadniczo uruchamiając mikro-transakcje z księgi.

Niestety, poleganie na jednej księdze blockchain staje się trudniejsze, ponieważ Ethereum obsługuje więcej transakcji każdego dnia. Ponieważ każdy węzeł zapełnia się większą liczbą transakcji i przechowywania danych, górnicy stają przed większymi trudnościami weryfikacja każdej transakcji w odpowiednim czasie. Z biegiem czasu łańcuch bloków zaczyna wąskie gardło podczas weryfikowania dużych transakcji, a wiele mikro-transakcji jest skutecznie uruchamianych z łańcucha bloków.

Bez możliwości śledzenia inteligentnych kontraktów i handlu w skali globalnej kryptowaluta nie jest idealna do regularnych zakupów konsumenckich. Plazma uwalnia ogromną ilość wąskich gardeł w księdze Ethereum, pozwalając podrzędnym łańcuchom bloków przetwarzać większość danych i pamięci masowej w sieci.

Wąskie gardło transakcji BlockchainMaszyna wirtualna Ethereum

Inteligentne kontrakty na Ethereum Blockchain działają na maszynie wirtualnej Ethereum (EVM), część zakodowanego protokołu Ethereum, która zarządza aktualizacjami kont i obliczeniami. EVM umożliwia uruchamianie zdecentralizowanych aplikacji, bezpiecznie chronione przed oszustwami, cenzurą i ingerencją osób trzecich w jego wbudowanym języku programowania.

Inteligentne kontrakty to transakcje, w których zasady, warunki i płatności są zakodowane w wymianie między krypto-portfelami użytkowników. Plazma wykorzystuje inteligentne kontrakty EVM w celu ochrony środowiska wykonawczego „dziecięcych” łańcuchów bloków, zachowując dokładność i integralność Ethereum.

Struktura drzewa plazmy: główne i rozgałęzione łańcuchy bloków

W Biała księga dotycząca plazmy, struktura struktury wygląda jak drzewo z różnymi poziomami gałęzi w hierarchii blockchain. Biała księga określa główny łańcuch bloków Ethereum jako „główny” lub „macierzysty” łańcuch bloków. Plazmowe łańcuchy bloków rozgałęziają się od „korzenia” do łańcuchów bloków drugiego i trzeciego poziomu lub kanałów mikrotransakcji.

Struktura drzewa plazmy

Plazma rozgałęzia się w hierarchię podrzędnych łańcuchów bloków.

Poprzez dalszą decentralizację sieci inteligentnych kontraktów i ksiąg rachunkowych Plasma ułatwia wydajniejsze i bezpieczniejsze mikrotransakcje. Użytkownicy mogą wykonywać inteligentne kontrakty w podrzędnych łańcuchach bloków bez konieczności zgłaszania każdej zmiany stanu konta do głównego łańcucha bloków Ethereum.

Metafora drzewa, chociaż graficznie dokładna, nie wyjaśnia zniuansowanego, społecznego i finansowego systemu, który pozwala użytkownikom bezpiecznie opuścić regulowany łańcuch bloków i wejść do prywatnych, inteligentnych ekosystemów kontraktów wymiany.

Struktura drzewa macierzystego Plazmy Ethereum

Plazma umożliwia równoległe, ale oddzielne podrzędne łańcuchy bloków rozgałęzianie się z każdego węzła głównego łańcucha bloków Ethereum, umożliwiając niemal nieograniczone rozszerzanie zdolności przetwarzania i przechowywania danych.

W podrzędnym łańcuchu bloków Plazmy obie strony muszą podpisać się przy każdej transakcji, aby zweryfikować swoje nowe salda kont przed dokonaniem wymiany. Na przykład mogę zawrzeć inteligentną umowę, która stanowi, że płacę ryczałt za każdym razem, gdy mój baner reklamowy zostanie kliknięty w Twojej witrynie. Każda sprzedaż skierowana przez Twoją witrynę powoduje naliczenie dodatkowej prowizji. Środki są okresowo przesyłane z mojego portfela do Twojego, gdy kliknięcie lub sprzedaż wywoła zakodowaną umowę. Po każdej wymianie oboje potwierdzamy salda naszych kont w ramach naszego podrzędnego łańcucha blokowego.

Rozgałęziony łańcuch bloków wysyła dane do łańcucha głównego tylko wtedy, gdy jeden z nas chce zweryfikować stan kont. Jeśli zdecyduję się usunąć moją reklamę z Twojej witryny, opuszczam łańcuch bloków potomnych inteligentnych kontraktów. Ostateczny stan kont można zarejestrować w nadrzędnym łańcuchu bloków, ale nie musi.

Bezpieczeństwo plazmy

Każdy Plazma Blockchain może współistnieć z własną logiką biznesową, warunkami umowy i wyzwalaniem zdarzeń za pomocą inteligentnych kontraktów EVM, bez dostępu do sieciowego systemu plików lub innych procesów. Te łańcuchy bloków mogą funkcjonować na własnym chronionym rynku, polegając na nadrzędnym łańcuchu bloków w celu wymuszenia uczciwej wymiany.

Bezpieczeństwo plazmy

Chociaż podrzędne łańcuchy bloków mogą działać niezależnie, seria węzłów rodzicielskich głównego łańcucha bloków działa jako seria „strażników” lub organów egzekwujących, które w razie potrzeby mogą zajmować się przypadkami oszustw i sporów.

W jaki sposób podrzędne łańcuchy bloków pozostają bezpieczne?

Podobnie jak sąsiedztwo istnieje w ramach większej infrastruktury metropolitalnej, podrzędne łańcuchy bloków żyją na przedmieściach kluczowych ośrodków miejskich. Te przedmieścia tworzą przestrzeń dla użytkowników, udostępniając mikrokanały do ​​inteligentnych transakcji kontraktowych. Zmotywowani walidatorzy utrzymują bezpieczeństwo w swoich mniejszych społecznościach, podobnie jak straż sąsiedzka.

Egzekwowanie Ethereum w plazmie

Plazma umożliwia Ethereum tworzenie nowych, mniejszych rynków, które niezależnie monitorują bezpieczeństwo, ale mają niewielką siłę egzekwowania. W przypadku oszustwa lub zhakowania podrzędny łańcuch bloków musi zaalarmować nadrzędny łańcuch blokowy, aby wymusić poprawki w księdze głównej łańcucha.

Policja nie obserwuje sklepikarzy, którzy sprzedają towary. Policja nie patroluje okolic, aby zgłosić się do agentów nieruchomości, którzy pośredniczą w zakupie domów. Podobnie każdy mikrokanał niezależnie prowadzi rejestry i inteligentne kontrakty bez weryfikacji wydobycia. „Lokalni” walidatorzy są zachęcani do pracy jako strażnicy oszukańczych zachowań wewnątrz swojej niezależnej społeczności.

Jeśli strażnicy wykryją przestępcę (oszukańcze zachowanie lub włamanie), mogą zaalarmować i ewakuować społeczność z sąsiedztwa (child blockchain). Chociaż strażnicy nie mają uprawnień do egzekwowania konsekwencji, mogą zgłosić instancję na komisariat, który doprowadzi przestępcę do sądu (nadrzędny blockchain).

Egzekwowanie Ethereum w plazmie

Teraz, zamiast struktury drzewa, wyobraź sobie amerykański system sądowy. Istnieją sądy gminne, sądy stanowe i Sąd Najwyższy. W Plazmie Ethereum jest Sądem Najwyższym. Znajdująca się poniżej hierarchia sądów sądowych tworzy dobrze wyważony i bezpieczny system.

Plazma struktury sądów

Jednym ze sposobów na ponowne wyobrażenie sobie struktury drzewa jest wielopoziomowy system sądów, z korzeniem łańcucha blokowego Ethereum jako Sądem Najwyższym.

Korzystanie z hierarchii zabezpieczeń i egzekwowania umożliwia ludziom sprawne i względnie bezpieczne przeprowadzanie codziennych transakcji biznesowych, rezerwując bardziej oficjalne i ważne wymiany dla nadrzędnego łańcucha bloków.

Obraz funkcji Plasma Ethereum

Zdolność Plazmy do zwiększania wydajności mikrotransakcji Ethereum toruje drogę dla głównych konsumentów do korzystania z technologii blockchain do kupowania towarów, bankowości, handlu i nie tylko.

Obrazy: Ray Fontaine

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map