Wprowadzenie do wskaźników technicznych

Czym są wskaźniki techniczne?

Tworząc podstawę analizy technicznej, wskaźniki techniczne są obliczeniami matematycznymi używanymi przez traderów do prognozowania i potwierdzania krótkoterminowych trendów cenowych papieru wartościowego. Ignorując podstawowe czynniki zwykle używane do oceny aktywów, takich jak przychody i zyski, wskaźniki techniczne wykorzystują wyłącznie historyczne dane handlowe, takie jak cena i wolumen, do określenia prawdopodobnego kierunku ceny aktywów.

Co obejmie ten artykuł

Ten artykuł ma na celu zwięzłe omówienie sześciu najczęściej używanych wskaźników w analizie technicznej. Używane razem wskaźniki techniczne mogą zapewnić unikalny wgląd w przyszłe zmiany cen i warunki rynkowe dowolnego aktywa.

Sześć wskaźników technicznych, które omówimy

  • Wskaźnik siły względnej
  • Oscylator Stochastics
  • Ruchoma średnia dywergencja konwergencji
  • Średni indeks kierunkowy
  • Oscylator Aroon
  • On Balance Volume

Wskaźnik siły względnej

W zakresie od 0 do 100, Relative Strength Index (RSI) to wskaźnik dynamiki, który porównuje rozmiary ostatnich zysków i strat w określonym czasie, aby zmierzyć zmianę ceny papieru wartościowego.

Wskaźnik RSI jest najczęściej używany do określenia, czy papier wartościowy jest wykupiony, czy wyprzedany. Odczyt powyżej 70 oznacza, że ​​papier wartościowy został wykupiony, a odczyt poniżej 30 oznacza, że ​​papier wartościowy został wyprzedany.

Wskaźnik siły względnej Setcoins RSI

Oscylator stochastyczny

Oscylator stochastyczny to dwuwierszowy wskaźnik pędu porównujący cenę zamknięcia aktywa z zakresem cen w określonym przedziale czasu. Oscylator stochastyczny zwykle wykorzystuje dane z ostatnich 14 dni do obliczenia wyniku.

Podobnie jak w przypadku RSI, oscylator stochastyczny mieści się w zakresie od 0 do 100. Odczyty powyżej 80 wskazują, że papier wartościowy jest wykupiony, podczas gdy odczyty poniżej 20 wskazują, że papier wartościowy jest wyprzedany.


Oscylator stochastyczny składa się z dwóch linii,% K i% D. % K mierzy pęd aktywa, podczas gdy% D mierzy trzydniową prostą średnią kroczącą% K. Sygnały kupna i sprzedaży są tworzone, gdy linia% K przecina linię% D.

Oscylator stochastyczny Setcoins

Ruchoma średnia dywergencja konwergencji

Moving Average Convergence Divergence (MACD) jest popularnym wskaźnikiem technicznym często używanym do prognozowania początku krótkoterminowych trendów cenowych i odwrócenia aktywów. MACD oblicza się odejmując 26-dniową wykładniczą średnią ruchomą od 12-dniowej wykładniczej średniej kroczącej dla danego aktywa.

Kiedy krótkoterminowa średnia ruchoma jest powyżej długoterminowej średniej ruchomej, MACD staje się dodatni, wskazując, że dynamika idzie w górę; podobnie, gdy krótkoterminowa średnia ruchoma jest poniżej długoterminowej średniej ruchomej, MACD staje się ujemny, wskazując, że tempo spada.

Oprócz MACD, „linia sygnału” jest wykreślana na górze linii MACD, która pomaga sygnalizować możliwości kupna i sprzedaży. Linia sygnału to po prostu dziewięciodniowa wykładnicza średnia ruchoma linii MACD.

Kiedy MACD przecina się poniżej sygnału, powstaje niedźwiedzi sygnał. Podobnie, gdy MACD przecina się powyżej linii sygnału, tworzony jest uparty sygnał.

Setcoins Moving Average Convergence Divergence MACD

Średni indeks kierunkowy

W zakresie od 0 do 100, średni wskaźnik kierunkowy (ADX) jest wskaźnikiem technicznym, który sygnalizuje ogólną siłę trendu cenowego. ADX jest wskaźnikiem bezkierunkowym, którego można użyć do określenia względnej siły trendu wzrostowego lub spadkowego.

Kiedy ADX czyta powyżej 25, większość traderów interpretuje to jako sygnał, że można wdrożyć strategie handlu trendami. Podobnie, gdy wynik ADX jest poniżej 25, inwestorzy zwykle uważają, że trend nie występuje i nie należy stosować strategii handlu trendami.

Czytanie ADX siła
0-25 Brak trendu
25-50 Słaby trend
50-75 Średni trend
75-100 Silny trend

Średni wskaźnik kierunkowy Setcoins ADX

Oscylator Aroon

W zakresie od -100 do 100 oscylator Aroon jest wskaźnikiem technicznym, który jest często używany do prognozowania, kiedy trend zmieni kierunek. W przeciwieństwie do średniego indeksu kierunkowego, który określa jedynie siłę trendu, oscylator Aroon sygnalizuje zarówno siłę, jak i kierunek bazowego trendu cenowego.

Gdy oscylator Aroon jest dodatni, wskazany jest wzrost ceny pędu. Podobnie, gdy oscylator Aroon jest ujemny, sygnalizowany jest pęd w dół. Im dalej odczyt od linii środkowej na poziomie 0, tym silniejszy jest trend cenowy. Gdy Aroon Oscillator zbliża się i przecina 0 z dowolnego kierunku, można wywnioskować odwrócenie trendu cenowego.

Oscylator Setcoins Aroon

On Balance Volume

Wolumen On Balance (OBV) to wskaźnik dynamiki, który wykorzystuje zmiany wolumenu do prognozowania zmian ceny akcji. Krótko mówiąc, wolumen bilansowy to po prostu bieżąca suma dziennych zmian wolumenu aktywów.

Podstawową teorią stojącą za wykorzystaniem On Balance Volume jako wskaźnika jest to, że dramatyczne zmiany wolumenu często przepowiadają przyszłe zmiany cen aktywów.

Jeśli wskaźnik OBV stale rośnie, a cena aktywa pozostaje stosunkowo niezmieniona, inwestorzy powinni spodziewać się ostatecznego wzrostu ceny. Jeśli OBV spada równomiernie, podczas gdy cena 0f aktywa pozostaje względnie niezmieniona, inwestorzy powinni spodziewać się, że cena ostatecznie spadnie w korelacji ze spadkiem wolumenu.

Setcoins On Balance Volume OBV

Wniosek

Wskaźniki techniczne to obliczenia matematyczne, które pomagają inwestorom prognozować krótkoterminowe zmiany cen papieru wartościowego. W przypadku jednoczesnego stosowania wielu wskaźników technicznych inwestorzy mogą lepiej spojrzeć na spodziewane zmiany cen i warunki rynkowe aktywa.

Jeśli podobał Ci się ten artykuł, zapoznaj się z innymi moimi artykułami na temat analizy technicznej.

  • Wprowadzenie do analizy technicznej
  • Wprowadzenie do wzorców wykresów kontynuacyjnych
  • Wprowadzenie do wykresu odwrócenia
Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map