Ken Lang z firmy ndau na temat pierwszej cyfrowej waluty „Bouyant”

W jaskrawym przeciwieństwie do niestabilnych trendów na rynku kryptowalut w 2017 roku, 2018 był dziwnie świadkiem pojawienia się różnych stablecoinów.

Podczas gdy podstawowy popyt na te monety powiązane z dolarem (lub inne stabilne aktywa) wydaje się być w najlepszym przypadku niski, platformy takie jak Gemini i Circle wprowadziły nowe aktywa, aby zapewnić użytkownikom dostęp do nieco stabilnych podstaw.

Jednak firma Oneiro, wspierana przez COSIMO Ventures z Bostonu, ma w rękawach coś innego. ndau. ndau (wymawiane wyposażyć i skrót od „endowment”) jest sprzedawany jako „pierwsza na świecie dynamicznie rozwijająca się waluta cyfrowa” i według jej witryny jest „zaprojektowana i zoptymalizowana pod kątem długoterminowego przechowywania wartości”. ndau ma swobodę wzrostu, łagodząc jednocześnie wahania spadkowe. ”

Aktywa mają na celu połączenie stabilności ze wzrostem, co jest pojęciem dziwnie odległym w leksykonie handlowców kryptowalut.

Ken Lang

Mamy okazję porozmawiać Ken Lang, CTO w COSIMO Ventures i wczesny członek kolektywu ndau. Przed COSIMO Lang był dyrektorem technicznym i członkiem zarządu w Vringo (przemianowanym na Form Holdings, NASDAQ: FH), pracował jako adiunkt na New York University, był dyrektorem operacyjnym w Keane Advisors, gdzie pracował nad nową technologią i algorytmami dla prywatnych kapitał, handel i alokacja aktywów, założył Lightspace i upublicznił, założył WiseWire i sprzedał go wczesnej wyszukiwarce Lycos w 1998 roku i pełnił funkcję CTO.

Lang również znajdował się w centrum walka patentowa z Google a według jego LinkedIn dwa z jego czterdziestu opublikowanych i wydanych patentów zostały udowodnione w „amerykańskim sądzie okręgowym jako odpowiedzialne za ponad 20% przychodów Google”.

Cieszyć się!

Czy możesz nam opowiedzieć o swoim pochodzeniu i podróży w przestrzeni kryptowalut?

Byłem informatykiem pracującym nad doktoratem w Carnegie Mellon w latach 90. i od tego czasu założyłem startup zajmujący się uczeniem maszynowym, który sprzedaliśmy firmie Lycos w 1998 r., Gdzie pełniłem funkcję CTO. Kilka start-upów technologicznych i finansowych później, moja sieć współpracowników i ja zgromadziliśmy pełen zestaw wiedzy potrzebnej do naprawdę zagłębienia się w wyzwania związane z wynalezieniem Bitcoina.

Zebraliśmy wtedy Bitcoin, ale zaczęliśmy też dostrzegać, o ile większy może być rynek kryptowalut dzięki świeżemu podejściu do problemów, które go powstrzymywały. Te pomysły na nowe podejścia doprowadziły następnie do powstania ndau.

Jakich kluczowych elementów brakuje Twoim zdaniem, aby kryptowaluty stały się głównym nurtem? I na jakiej osi czasu uważasz, że kryptowaluty wejdą do głównego nurtu?

Krypto musi być łatwiejsze w użyciu, bezpieczniejsze w posiadaniu, mniej zmienne pod względem wartości, a jego marka musi przejść od skażonej przeszłości do bardziej odpowiedzialnej i odpowiedzialnej przyszłości. Aby tak się stało, wiele kryptograficznych dogmatów z przeszłości musi dorosnąć i dojrzeć. Odpowiedzialne przywództwo musi stanąć na wysokości zadania i zdać sobie sprawę, że nie każdy jest ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa kryptograficznego i że tradycyjny świat finansów ma pewne lekcje dla świata kryptowalut, z których należy się wyciągnąć, a nie wszystkie odrzucone.

Na przykład przekonanie, że utrata kluczy prywatnych powinna skutkować nieodwracalną utratą własności, nie jest czymś, z czym główny nurt nigdy nie poczuje się komfortowo. Myślę, że te problemy zostaną w dużej mierze rozwiązane i z łatwością uwolnimy się od szczytów, jakie rynek kryptowalut jako całość osiągnął w grudniu w wyniku w ciągu 3-5 lat.

W swoim wystąpieniu [na Token Fest 2018 w Bostonie] omawiano inne stablecoiny jako mające „ogromne wady”, w tym Gemini Dollar, czy możesz wyjaśnić to bardziej szczegółowo?

Wydaje mi się, że był to ogólny opis cytowany przez mojego kolegę, Ciarana Hynesa, ale chciałbym potraktować to pytanie jako okazję do uściślenia. Wierzymy, że istnieją świetne przypadki użycia stablecoinów z ustaloną wartością dolara, które są w przejrzysty sposób w 100% wspierane przez rzeczywiste aktywa, które reprezentują. Świetne przykłady użycia to obniżenie kosztów międzynarodowych przekazów pieniężnych lub gdy właściciel ma krótkoterminowy wydatek denominowany w dolarach, chce się upewnić, że jest gotowy zapłacić, i chce użyć formy krypto do tej płatności.

Jednak każdy stablecoin, który nie jest w pełni zabezpieczony w ten sposób, jest narażony na ryzyko, że oczekiwania dotyczące przyszłego popytu nie będą już mogły wspierać metod kontraktowania podaży już dziś, co przełamie uzależnienie, od którego ludzie są zależni. Po drugie, poprzez powiązanie wartości z walutą fiducjarną, choć może to być korzystne w krótkim okresie, jest to gwarantowana utrata wartości w wyniku inflacji, gdy horyzont czasowy przechodzi do długoterminowego przechowywania wartości. Ludzie generalnie nie oszczędzają na emeryturę, przechowując wszystkie aktywa emerytalne w dolarach, ani nie zrobią tego za pomocą kryptowalut powiązanych z dolarem.

Dlaczego waluta fiducjarna nie nadaje się do wspierania kryptowaluty?

Nadaje się do wspierania kryptowaluty, która rzekomo odpowiada wartości tej waluty fiducjarnej. Nie nadaje się do długoterminowego przechowywania wartości ze względu na inflację ani do zabezpieczenia się przed ryzykiem załamania waluty fiducjarnej, co w przeszłości zdarzało się zbyt często, a teraz widzimy w Wenezueli.

Czy możesz nam powiedzieć, jak działa ndau? Jakiej technologii używa i jak rozwiąże problemy, z którymi borykają się obecne stablecoiny?

Długoterminowe zapasy wartości muszą być konkurencyjne w stosunku do innych klas aktywów, muszą mieć potencjał do zabezpieczenia się przed inflacją oraz muszą ograniczać zmienność spadkową i inne ryzyka, które pojawiają się w perspektywie długoterminowej. Zbiór funkcji, które umożliwiają ndau, klasyfikujemy jako „pływającą” monetę.

Główne cechy to:

  1. Rezerwa ndau w wysokości 30000000 jest uwalniana tylko jako nakazy popytu i jest opłacana zgodnie z rosnącą krzywą ceny docelowej, a wszystkie wpływy netto wpływają na wyposażenie w aktywa świata rzeczywistego, od którego pochodzi nazwa ndau. Płynność funduszu jest wykorzystywana do wspierania polityki pieniężnej poprzez dynamiczną cenę minimalną, po której ndau jest obsługiwane na giełdach.
  2. Inwestowanie długoterminowe jest motywowane zachętą do dostosowania ekosystemu, która nagradza posiadaczy ndau dodatkowym ndau w wysokości do 15% rocznie za zamknięcie ich ndau.
  3. Podczas spadków ceny rynkowej ndau stosowana jest dynamiczna opłata za transakcję umowną, aby zachęcić do utrzymywania, a nie sprzedaży, oraz w celu zakontraktowania nadwyżki podaży ndau, pomagając utrzymać cenę rynkową z powrotem do aktualnej ceny docelowej.
  4. Instytucje oparte na technologii Blockchain są wbudowane, aby chronić posiadaczy i zapewnić równe szanse, w tym zarządzanie cyfrowe i rozwiązywanie sporów.

Czy mógłbyś nam przedstawić, jak ktoś może dziś kupić ndau?

Ktoś może dziś kupić ndau, odwiedzając Strona. Na tym etapie nabywcy z USA muszą posiadać akredytację, jednak ndau będzie można kupić na giełdach przez wszystkich, gdy tylko ndau znajdzie się na liście.

W jaki sposób ndau zapewni demokratycznie wybraną Radę i zarządzanie?

ndau jest zarządzany przez Blockchain Policy Council, grupę 9 delegatów, z których wszyscy są wybierani przez posiadaczy ndau przy użyciu wielu metod w celu zwiększenia odporności na konsolidację kontroli. Wybory odbywają się za pomocą metod blockchain, aby zapewnić integralność procesu.

Kim są animatorzy rynku i jaka jest ich rola w NDau? Jak zapewnić, że waluta pozostaje „prężna”?

Animatorzy rynku są zatrudnieni przez Blockchain Policy Council w celu dystrybucji nowych rezerw ndau, odkupu nadwyżki podaży i łagodzenia zmienności. Podczas gdy stablecoiny próbują „przypisać” wartość do czegoś zewnętrznego, nie jest to podejściem ndau.

Uważamy, że w celu długoterminowego przechowywania wartości pożądany jest ograniczony stopień zmienności, ponieważ pomaga to złagodzić przypływy i odpływy kapitału, przyciągając w razie potrzeby dodatkowe źródła poprzez sygnały cenowe. Jednak zbyt duża zmienność stwarza poziom niepewności, który sprawia, że ​​niektóre ze starszych kryptowalut nie nadają się do odpowiedzialności powierniczej.

ndau ma zapewniać właściwą równowagę między tymi dwoma, z potencjałem wzrostu wartości i korzystnego konkurowania z innymi klasami aktywów, ale nie tak zmiennymi, aby utrzymywać posiadaczy w nocy. Bycie prężnym nie oznacza gwarantowanego zwrotu – zamiast tego odnosi się do zestawu zaprojektowanych zachęt, które zapewniają siły przywracające, aby podnieść cenę rynkową w korzystny sposób.

Te zachęty są zapewniane przez oprogramowanie blockchain i nadzorowane przez Radę Polityki Blockchain. Cena rynkowa zareaguje na te zachęty, ale jest oczywiście również napędzana przez szereg innych sił, a posiadacze ndau powinni odpowiednio określić swoje oczekiwania.

Jak zapobiegniesz deprecjacji waluty?

Długoterminowe projekty oraz responsywne zarządzanie cyfrowe zapewniają przemyślane kierowanie polityką pieniężną i odpowiedzialną realizację interesów posiadaczy ndau. Istnieje wiele mechanizmów zapewniających odporność na deprecjację, ale Rada Polityki Blockchain ma również uznaniowe uprawnienia do stosowania innych narzędzi służących interesom całego ekosystemu, jeśli jest to wymagane, w tym w interesie odporności na deprecjację.

ndau zostało stworzone przez grupę ekspertów ze światowej klasy instytucji, w tym MIT, Columbia University i Goldman Sachs. Zespół Oneiro stojący za projektem to prawie wyłącznie rasy kaukaskie. Czy uważasz, że szerszej publiczności może być trudno odnieść się do tego? Aby zobaczyć swoje odbicie w takiej firmie i zobaczyć kryptowalutę jako atrakcyjną dla nich alternatywę?

Mamy nadzieję, że ndau stanie się nowym rodzajem zasobu, który przyniesie korzyści wszystkim na równych zasadach. Naszym zamiarem jest stworzenie systemu monetarnego, który będzie dobrze działał dla każdego, kto chce przechowywać wartość – niezależnie od swojej tożsamości – i opracowaliśmy system zarządzania, który reprezentuje różnorodne interesy całego ekosystemu ndau. Uważamy, że tożsamość twórców waluty jest mniej ważna niż umiejętność dobrego działania dla jej użytkowników – szczególnie biorąc pod uwagę anonimowość wielu członków kolektywu ndau.

Jeśli chodzi o personel, zawsze mile widziane są życiorysy osób o dowolnym pochodzeniu, które chcą dodać swoje unikalne umiejętności i różnorodność myśli do ekosystemu ndau – jeśli masz rekomendacje, prosimy o przesłanie ich!

Jakich wyników spodziewasz się po uruchomieniu Mainnet?

Uruchomienie ndau Mainnet doda wiele nowych funkcji do własności ndau i pomoże zacząć dostarczać kluczowe dane o tym, jak posiadacze ndau najlepiej lubią używać go w praktyce.

Czy uważasz, że waluta cyfrowa wspierana przez VC jest w ogóle w konflikcie z etosem kryptowalut??

Aby zbudować i uruchomić innowacyjną kryptowalutę, należy dziś poświęcić dużo pracy i zasobów, aby ją opracować, a nie tylko wprowadzić kilka poprawek do istniejącego rozwidlenia oprogramowania. Uważamy, że znacznie lepiej jest wykorzystać tradycyjne inwestycje kapitałowe od profesjonalnych inwestorów w celu wykorzystania tych zasobów. Wolimy przeznaczać wpływy ze sprzedaży walut na wsparcie stabilnej polityki pieniężnej.

Jeśli chodzi o etos kryptowaluty, nie widzimy, aby istniał tylko jeden etos, ani zgoda co do tego, czym byłby, gdyby istniał. Etosem ndau jest zaburzenie istniejącego status quo w zakresie długoterminowego przechowywania wartości, ale nie wylewanie dziecka z kąpielą. Istnieje środkowa ścieżka, która równoważy to, co dobre w obecnych sposobach robienia rzeczy z nowym podejściem, i pozwala zarówno obecnym, jak i nowym graczom osiągnąć zwycięstwo po przejściu.

Co dalej na Twojej liście rzeczy do zrobienia?

Chcielibyśmy, aby ndau było łatwe do kupienia na jak największej liczbie platform i dostępne dla każdego, razem ze sprzedażą. Połączenie ndau z giełdami, bramami i innymi systemami będzie dla nas ogromnym krokiem, na który nie możemy się doczekać.

Cokolwiek innego, o czym chcielibyście, aby nasi czytelnicy wiedzieli?

Branża kryptowalut jest wciąż na wczesnym etapie rozwoju. Jeśli przegapiłeś wczesne możliwości, rozsądnie jest obserwować rozwój sytuacji. Praktycznie każda uzasadniona krytyka branży jest pilnie opracowywana przez nas i innych, a gdy wszystkie zostaną rozwiązane, postrzeganie tego, co kryptowaluta i blockchain będą oznaczać w strukturze społeczeństwa, okaże się większe niż w przypadku smartfonów, a nawet sam internet.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map