Jak Blockchain może wyeliminować 592 mln USD w oszustwach SNAP Benefit Fraud

Program Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), wcześniej znany jako Program bonów żywnościowych, to największy program Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych pod względem liczby odbiorców i budżetu..

Dzięki SNAP ponad 40 milionów (2018) Amerykanów o niskich dochodach może otrzymać pomoc finansową na zakup żywności, oferując średnią miesięczną wypłatę w wysokości 125 USD na kwalifikującego się członka.

W 2018 roku SNAP kosztował amerykańskich podatników ponad 65 miliardów dolarów. Jednak niewielka, ale możliwa do zarządzania część tej ogromnej kwoty została wykorzystana do oszukańczych zastosowań. Kule, firma, która stworzyła hybrydowy publiczny łańcuch blokowy przeznaczony do zastosowań konsumenckich na dużą skalę, niedawno opublikowała post na blogu, w którym podkreśla, jak często nadużywa się SNAP.

Raport z działalności stanu SNAP wykazał to mniej więcej 592,7 miliona dolarów w SNAP korzyściami były „Fraud Dollars”, co oznacza, że ​​były one prawdopodobnie niewłaściwie wykorzystywane, sprzedawane za gotówkę, niezatwierdzone produkty, takie jak substancje kontrolowane. Inne nadużycia SNAP obejmują nawet niektórych sprzedawców detalicznych, którzy obciążaliby EBT pewną kwotą w zamian za zdyskontowaną kwotę gotówki lub po prostu zawyżaliby EBT w celu sprzedaży niezatwierdzonych produktów.

Chociaż oszustwo może wydawać się niewielkie jako procent całkowitych wydatków (około 0,8%), 592,7 miliona dolarów to nadal znacząca kwota, którą można lepiej wykorzystać, aby zapewnić więcej korzyści kwalifikującym się uczestnikom SNAP lub innym programom publicznym.

Firma Orbs przemawia za blockchainem jako bezproblemowym rozwiązaniem eliminującym oszustwa SNAP dzięki ograniczonej przebudowie ogromnej platformy publicznej.

Połączyliśmy się z Netta Korin, współzałożycielem Orbs, aby porozmawiać.

W jaki sposób oszustwa dotyczące świadczeń SNAP wpływają na rodziny w potrzebie?

Oszustwo prowadzi do zmniejszenia korzyści otrzymywanych przez uprawnionych odbiorców, którzy nie nadużywają systemu.

Osoby najbardziej dotknięte oszustwami to osoby, których świadczenia są pobierane w ich imieniu, przy czym większość obejmuje dzieci i osoby niepełnosprawne.

Ponadto nadużycia w systemie ze strony usługobiorców zapewniają osobom lobbującym przeciwko SNAP i ogólne świadczenia socjalne amunicją; co z kolei może wpłynąć na zmniejszenie pomocy i zaangażowania na rzecz rodzin w potrzebie.

Czy mógłbyś wyjaśnić, w jaki sposób rozprzestrzeniają się oszustwa związane z zasiłkami SNAP?

Oszustwo SNAP jest zwykle definiowane jako wymiana świadczeń na gotówkę lub inne niekwalifikujące się przedmioty (handel) lub celowe wprowadzanie w błąd informacji zawartych w zgłoszeniu SNAP w celu uzyskania większej liczby świadczeń.

Chociaż ogólny odsetek uczestników programu jest nadal stosunkowo niski (0,9%) – skala ta rośnie. Według danych z Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, liczba oszustw zasiłkowych wzrosła aż o 61% w 2016 r. z 367,1 mln USD w 2012 r.

W wyniku nasilenia się oszustw wzrosły koszty administracyjne i koszty związane z egzekwowaniem przepisów przeciwko oszustwom. Gdyby te koszty zostały zminimalizowane, dostępne byłyby większe korzyści dla osób uprawnionych.

W jaki sposób blockchain może spowolnić oszustwa SNAP lub całkowicie je zatrzymać?

Uczestnicy SNAP otrzymują już swoje świadczenia za pośrednictwem karty elektronicznego transferu świadczeń (EBT), która de facto jest portfelem cyfrowym. Sugerujemy migrację platformy EBT do blockchain, zamiast pozostawiania jej scentralizowanej.

W szczególności migracja ta nie spowodowałaby żadnych niekorzystnych zmian w codziennych doświadczeniach użytkowników. Użytkownicy mieliby również możliwość używania swoich kart EBT jako cyfrowych identyfikatorów dostarczonych przez rząd USA, co zasadniczo czyni je podwójnymi celami.

Nasz ostatni post na blogu podkreśla, jak różne federalne programy wsparcia są zarządzane oddzielnie. To oddzielenie często prowadzi do zamieszania wśród wnioskodawców, którzy nie są świadomi, że kwalifikują się do wsparcia z innych programów, a także niechęci do zapisania się z powodu związanych z tym barier.

Platforma identyfikatora cyfrowego, oparta na danych zebranych z niektórych programów, może zmniejszyć dezorientację i frustrację kandydatów, pomagając im w nawigacji po aplikacjach i automatycznie dopasowując je do dodatkowych programów spełniających kryteria – dzięki czemu cały proces jest znacznie szybszy, łatwiejszy i skuteczniejszy.

Krótko mówiąc, migracja platformy EBT do blockchain ma dwie kluczowe korzyści:

  • Bezpośredni – Ulepszenie do cyfrowego ID, który działa jako klucz do dodatkowych korzyści, a nie „tylko” cyfrowy portfel korzyści SNAP, natychmiast zwiększy rzeczywistą wartość karty EBT w oczach jej posiadacza. W konsekwencji posiadacze kart EBT będą mniej skłonni do „przekierowywania” ich na gotówkę, co jest jedną z powszechnych form oszustw SNAP.
  • Pośredni – Jeśli uczestnicy kwalifikują się do pomocy z dodatkowych programów socjalnych, mogą łatwo i efektywnie złożyć wniosek, ograniczając biurokrację do minimum.

Czy widzisz, że zostanie to wdrożone w rozsądnej przyszłości?

Tak. Coraz więcej rządów, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw poszukuje rozwiązań do identyfikacji cyfrowej opartych na łańcuchu bloków. W związku z tym, że Fundacja Hexa koncentruje się na blockchain w celu wywierania wpływu społecznego, zostałem zaproszony do przyłączenia się do Rady Globalnej Przyszłości WEF ds. Systemów Humanitarnych, która spotkała się w Dubaju w listopadzie.

Jednym z celów Rady jest odblokowanie nowych rozwiązań technologicznych w celu zwiększenia skuteczności globalnych działań humanitarnych. Znaczna część naszej dyskusji dotyczyła tego, jak korzystać z rozwiązań takich jak tożsamość cyfrowa, aby zwiększyć wydajność programu.

Chociaż istnieją pewne aspekty, które wymagają szczególnej uwagi, takie jak prywatność i regulacje itp., Ogólny trend jest jasny: Blockchain zapewnia solidne rozwiązanie do zarządzania identyfikatorem i organizacje zdają sobie z tego sprawę. TMigracja do łańcucha bloków może być również przeprowadzana stopniowo, co pozwala agencjom na jego przyjęcie w małych, łatwych do zarządzania krokach.

W przypadku SNAP zalecamy pierwszy krok polegający na przeniesieniu kart EBT na platformę opartą na blockchain; a następnie dodanie warstw identyfikatora cyfrowego później. Rozwiązanie, które proponujemy, właśnie to robi.

Jakie są główne przeszkody, które musimy pokonać, aby zobaczyć wykorzystanie technologii blockchain w sektorze publicznym?

Edukacja sektora publicznego. Nadal istnieje głębokie zamieszanie dotyczące blockchain, w tym tego, do czego jest dobry, a do czego nie, więc spędziliśmy dużo czasu, inwestując w edukację zarówno studentów, jak i społeczności międzynarodowej poprzez członkostwo w Mousebelt Blockchain Education Alliance i nasz udział w hackathonie ONZ o wpływie społecznym, w którym zwyciężyło rozwiązanie oparte na Orbs!

Większość ludzi nadal myli blockchain z kryptowalutami i dlatego odstrasza ich od tego. Inni próbują przedstawić jako rozwiązanie „napraw wszystko”. Przyjmujemy realistyczne podejście – może to mieć duże znaczenie w rozwiązywaniu pewnych przypadków użycia, ale nie zawsze jest to najlepsze rozwiązanie do wszystkiego.

Pod względem technologicznym jest jeszcze droga do zrobienia, ale mamy już wystarczająco dużo, aby rozpocząć i wspierać udane projekty w znaczących celach. Odbyliśmy ciągłe dyskusje na ten temat, które można znaleźć w poprzednich publikacjach naszej Fundacji, takich jak ta na temat pomoc blockchain na kryzys uchodźczy.

Poświęcamy dużo czasu i wysiłku, aby edukować światowych liderów w zakresie wartości dodanej technologii blockchain, aby umożliwić bardziej wiarygodne, wydajne i przejrzyste systemy w ramach naszej Fundacji Hexa.

Na koniec należy zauważyć, że sektor publiczny jest przygotowany na innowacje związane z blockchain, ponieważ w większości krajów przejrzystość procesu jest już wymagana przez prawo.

Jakie są inne proste analogie przypadków użycia, do których można zastosować podobne rozwiązanie blockchain?

Blockchain można wykorzystać do poprawy przejrzystości i dostępności na różne sposoby. Na przykład migracja scentralizowanych rejestrów rządowych. na przykład posiadanie samochodu, nieruchomości, znaki towarowe, certyfikaty, do rejestrów opartych na blockchain. Dodatkowo przetargi na zamówienia publiczne, które zapewniłyby przejrzystość wykorzystania środków publicznych, a także dystrybucję pomocy humanitarnej w obozach dla uchodźców, zapewniając jej otrzymanie przez użytkownika końcowego.

Dziękuję, Netta!

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map